Marko Saagi varasemad kogemused makseteenuste ja e-raha valdkonnas

Marko on varasema karjääri jooksul makseteenuste ja e-raha valdkonnas muuhulgas:

  • Analüüsinud, kas tegevus võib kvalifitseeruda makseteenuseks või e-rahaks;
  • Osalenud tegevusloa saamiseks vajalike dokumentide koostamisel;
  • Esindanud ettevõtjat Finantsinspektsiooni poolt läbiviidavas kontrollis;
  • Loonud piiriüleseks tegutsemiseks sobiliku struktuuri, jne.