Marko Saagi varasemad kogemused maksude valdkonnas

Marko on oma karjääri jooksul tegelenud põhjalikult nii struktureerimisega kui ka maksuvaidlustega.

Alljärgnevalt on toodud mõningad näited struktureerimistest:

 • Baltikumis tegutseva kontserni omandamise struktureerimine;
 • Eesti ettevõtjate laienemine välisriikidesse ning kontserni ja lepingute struktuuri väljatöötamine, võttes arvesse erinevate riikide vahel sõlmitud maksulepinguid;
 • Mitmeid välisriike hõlmavate kontsernide loomine, jne.

Alljärgnevalt on toodud mõningad näited maksuvaidluste valdkonnast:

 • Maksuvaidlused, mille käigus seab maksuhaldur kahtluse alla kaupade/teenuste soetamise või nende soetamise isikult, kes väljastas arve;
 • Vastutusotsused;
 • Kinnisasja soetamisel või üürimisel sisendkäibemaksu mahaarvamine;
 • Erisoodustuste maksustamine;
 • Osanikule tehtavate väljamaksete maksustamine;
 • Omakapitalist tehtavate väljamaksete maksustamine;
 • Osaluse võõrandamise maksustamine;
 • Siduvad eelotsused, jne.