Algab 2017 Äripäeva Maksukool

Kuupäev: 
15.03.2017
Lektor: 
Marko Saag
Koht: 
Tallinn

15. märts 2017 - 24. mai 2017: Kestus: 6 päeva

Kevadel algavad järjekordsed ATTELA Advokaadibüroo maksuadvokaadi Marko Saagi poolt läbiviidavad (Äripäeva Akadeemia poolt korraldatavad) rahvusvahelise maksuõiguse kursused.

Tegemist on ainulaadse koolitusega ning teist sarnast Eestis ei tehta. Põhjus, miks selline kursus sai koostatud, peitub selles, et praktikas on enamustel piiriüleselt tegutsevatel ettevõtjatel mitmeid erinevaid probleeme, mida kuidagi ei ole võimalik vaid ühe päevaga ära lahendada. Kursus aga annab täieliku ülevaate kõikidest tüüpilistest probleemidest, millega selliselt tegutsevad ettevõtjad kokku puutuvad- olgu selleks siis töötajatele makstavate tasude maksustamine, püsiva tegevuskoha tekkimine ja maksustamine, maksukohustused välisriikides, siirdehinnad, maksuefektiivsuse saavutamine läbi struktureerimise ning loomulikult ka käibemaks. Kursuse lõpuks peaks eeldatavasti olema kõik küsimused leidnud vastuse  ning lisaks omandatud ka palju teadmisi, kuidas ühte või teist asja paremini teha. Ka saavad osalejad endale põhjalikud materjalid.

Piiriülese tegevuse korral on maksuküsimused üheks peamiseks probleemiks, millega tuleb tegeleda juba tegevuse planeerimise esialgses faasis. Kui piiriülene tegevus toob kaasa maksukohustuse teises riigis, suurendab see oluliselt kulusid ja administratiivset koormust ning omab negatiivset mõju rahavoogudele. Samas pakub rahvusvaheline maksuõigus mitmeid alternatiivseid võimalusi, mis võib ka maksukoormust vähendada.

Koolituse eesmärk on anda ülevaade peamistest maksuprobleemidest ja võimalustest, mis piiriüleses äris tekivad ning pakkuda lahendusi.

Koolituse tulemusena on osaleja saanud

 • oskuse planeerida ettevõtlust kohe algusest kõige maksuefektiivsemal viisil
 • oskuse hinnata ennetavalt võimalikke maksuriske
 • süsteemse arusaama piiriülese tegevusega seonduvatest maksuküsimustest
 • oskuse leida iseseisvalt lahendusi ja alternatiive
 • oskuse rakendada erinevaid õigusakte ja kohtupraktikat korrektselt
 • teadmised ja töövahendid praktiliste probleemide iseseisvaks lahendamiseks
 • võimaluse säästa konsultantide kasutamisel
 • nõustajatele võimaluse kasvada maksunõustamise valdkonnas

Koolitusele on oodatud praktikud, kes tahavad olla oma piiriüleste tegevuste planeerimisel hoolsad, vähendada maksuriske ning kasutada ära kõik võimalused.

Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:

 • Piiriülese tegevuse maksustamise üldised põhimõtted ja allikad;
 • Füüsiliste isikute maksustamine:
 • Residentsus;
  • Residentsuse muutumine (sh kriteeriumid, residendiks registreerimine uues riigis ja residentsuse lõpetamine endises riigis);
  • Tulumaks (millisel riigil on õigus maksustada, kes ja millal maksustab ning kuhu maks tasutakse);
  • Sotsiaalmaks (töötamine ühes riigis, töötamine mitmes riigis, lähetused, vormistamine, jne).
 • Ärikasumite maksustamine teises riigis:
  • Millistel juhtudel on teisel riigil õigus maksustada ärikasumeid;
  • Püsiva tegevuskoha tekkimine;
  • Püsiva tegevuskoha  tekkimise mõju;
  • Püsivale tegevuskohale omistatava kasumi arvutamine.
  • Püsivale tegevuskohale omistatud kasumi maksustamine püsiva tegevuskoha ja peakontori riigis.
 • Tulumaksu kinnipidamised:
  • Dividendid;
  • Intressid;
  • Litsentsitasud;
  • Kinnipeetud tulumaksu edasine kasutamine.
 • Kontserni ja tegevuste struktureerimine:
  • Valdusühingud erinevates jurisdiktsioonides;
  • Osaluste võõrandamised;
  • Litsentsitasud ja finantstulud
 • Piiriülesed tehingud ja käibemaks:
  • Käibe tekkimise koht ja selle mõju käibemaksu deklareerimisele;
  • Käibemaksukohustuslasena registreerimise kohustus teises riigis;
  • Piiriüleste tehingute ja toimingute maksustamine.

Tagasiside sellele kursusele:

Koolitusprogramm vastas igati mu ootustele. Koolitusel osalejad olid kõik oma ala professionaalid, kuid ettevõtted on tegevusvaldkondade poolest ju väga erinevad. Lähtudes eeltoodust oli programm suuremas pildi kontekstis hästi koostatud ning terviklik. 

Hr Marko Saag on suurepärane lektor, professionaalne ja karismaatiline. Koolitus oli praktiline, kus Marko Saag demonstreeris oma igapäevaseid töövõtteid ning järeldamistehnika loogikaid, mille kaudu ta advokaadina ise lahendusteni jõuab ning tutvustas konkreetseid materjale, mida kasutab. Väga huvitav ja äge, päriselt! 

Minu jaoks oli inspireeriv ka osalejate seltskond. Mõned noored tegijad olid väga aktiivsed ja professionaalsed. Nad tõid arutelusse palju detailset ja kasulikku hetkeinfot. Ütleme, et oluline suur väärtus olid arutelus ka teiste osalejate näidetel.

Isiklikult hindan kindlasti siin koolitusel ärisuhtlust ja -kontakte. Leidsin siit endale ammu kaotatud suurepärase sõbra, kellega siin taas kokku saime ja nüüd tihedalt suhtleme. Tihtipeale on ettevõtetel raske häid spetsialiste leida ning siin on võimalus teravama mõtlemisega inimestega kontakti luua, nad meelde jätta. Võib olla hind on liialt kõrge kuid saadud know-how vaatenurgast on hind täiesti õiglane. Olen tänulik Sulle, hr Marko Saag :)

Registreerimine: http://pood.aripaev.ee/Product/ProductDetails?productId=2043