Äripäeva maksukool

Kuupäev: 
28.03.2018
Lektor: 
Marko Saag
Koht: 
Tallinn

Põhjalik rahvusvahelise maksunduse kursus praktikule

28. märts 2018 - 30. mai 2018

Kestus: 4 päeva

Piiriülese tegevuse korral on maksuküsimused üheks peamiseks probleemiks, millega tuleb tegeleda juba tegevuse planeerimise esialgses faasis. Kui piiriülene tegevus toob kaasa maksukohustuse teises riigis, suurendab see oluliselt kulusid ja administratiivset koormust ning omab negatiivset mõju rahavoogudele. Samas pakub rahvusvaheline maksuõigus mitmeid alternatiivseid võimalusi, mis võib ka maksukoormust vähendada.

Koolituse eesmärk on anda ülevaade peamistest maksuprobleemidest ja võimalustest, mis piiriüleses äris tekivad ning pakkuda lahendusi.

Koolituse tulemusena on osaleja saanud

  • oskuse planeerida ettevõtlust kohe algusest kõige maksuefektiivsemal viisil
  • oskuse hinnata ennetavalt võimalikke maksuriske
  • süsteemse arusaama piiriülese tegevusega seonduvatest maksuküsimustest
  • oskuse leida iseseisvalt lahendusi ja alternatiive
  • oskuse rakendada erinevaid õigusakte ja kohtupraktikat korrektselt
  • teadmised ja töövahendid praktiliste probleemide iseseisvaks lahendamiseks
  • võimaluse säästa konsultantide kasutamisel
  • nõustajatele võimaluse kasvada maksunõustamise valdkonnas

Koolitusele on oodatud praktikud, kes tahavad olla oma piiriüleste tegevuste planeerimisel hoolsad, vähendada maksuriske ning kasutada ära kõik võimalused.

Koolituse meetodid ja põhimõtted: Loengud, mille käigus käsitletakse põhjalikult regulatsioonide sisu, riikide kehtestatud reegleid ning arutatakse läbi ka osalejate praktilised probleemid. Kooli käigus saavad osalejad kaasa väga mahukad ja põhjalikud materjalid eesti keeles (iga teema osas on eraldi toodud välja kõige olulisem juhtidele ja detailne käsitlus rakendajatele). Lisaks ka erinevaid praktilisi töövahendid, mis abistavad maksukohustuste arvutamisel ja täitmisel.

Lisainfo ja registreerimine: https://pood.aripaev.ee/aripaeva-maksukool-5