ÄRIPÄEVA MAKSUKOOL - VI lend

Kuupäev: 
16.09.2014
Lektor: 
Marko Saag
Koht: 
Tallinn

Tutvustus

Piiriülese tegevuse korral on maksuküsimused üheks peamiseks probleemiks, millega tuleb tegeleda juba tegevuse planeerimise esialgses faasis. Kui piiriülene tegevus toob kaasa maksukohustuse teises riigis, suurendab see oluliselt kulusid ja administratiivset koormust ning omab negatiivset mõju rahavoogudele. Samas pakub rahvusvaheline maksuõigus mitmeid alternatiivseid võimalusi, mis võib ka maksukoormust vähendada.

Käesolev rahvusvahelise maksunduse kool on suunatud praktikutele, kes tahavad olla oma piiriüleste tegevuste planeerimisel hoolsad, vähendada maksuriske ning kasutada ära kõik võimalused. Tegemist on Eestis esmakordselt läbiviidava põhjaliku ja praktilise kursusega, mis erineb tavapärastest seminaridest just eelkõige praktilisuse, täielikkuse ja põhjalike materjalide poolest. Kooli käigus saavad osalejad ka erinevad praktilised töövahendid, mis abistavad maksukohustuste arvutamisel ja täitmisel.

Koolitus annab:

 • Oskuse planeerida ettevõtlust kohe algusest kõige maksuefektiivsemal viisil;
 • Oskuse hinnata ennetavalt võimalikke maksuriske;
 • Süsteemse arusaama piiriülese tegevusega seonduvatest maksuküsimustest;
 • Oskuse leida iseseisvalt lahendusi ja alternatiive;
 • Oskuse rakendada erinevaid õigusakte ja kohtupraktikat korrektselt;
 • Teadmised ja töövahendid praktiliste probleemide iseseisvaks lahendamiseks;
 • Võimaluse säästa konsultantide kasutamisel;
 • Nõustajatele võimaluse kasvada maksunõustamise valdkonnas;
 • Väga mahukad ja põhjalikud materjalid eesti keeles (iga teema osas on eraldi toodud välja kõige olulisem juhtidele ja detailne käsitlus rakendajatele).

Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:

 • Piiriülese tegevuse maksustamise üldised põhimõtted ja allikad;
 • Füüsiliste isikute maksustamine:
  • Residentsus;
  • Residentsuse muutumine (sh kriteeriumid, residendiks registreerimine uues riigis ja residentsuse lõpetamine endises riigis);
  • Tulumaks (millisel riigil on õigus maksustada, kes ja millal maksustab ning kuhu maks tasutakse);
  • Sotsiaalmaks (töötamine ühes riigis, töötamine mitmes riigis, lähetused, vormistamine, jne).
 • Ärikasumite maksustamine teises riigis:
  • Millistel juhtudel on teisel riigil õigus maksustada ärikasumeid;
  • Püsiva tegevuskoha tekkimine;
  • Püsiva tegevuskoha  tekkimise mõju;
  • Püsivale tegevuskohale omistatava kasumi arvutamine.
  • Püsivale tegevuskohale omistatud kasumi maksustamine püsiva tegevuskoha ja peakontori riigis.
 • Tulumaksu kinnipidamised:
  • Dividendid;
  • Intressid;
  • Litsentsitasud;
  • Kinnipeetud tulumaksu edasine kasutamine.
 • Kontserni ja tegevuste struktureerimine:
  • Valdusühingud erinevates jurisdiktsioonides;
  • Osaluste võõrandamised;
 • Litsentsitasud ja finantstulud
 • Piiriülesed tehingud ja käibemaks:
  • Käibe tekkimise koht ja selle mõju käibemaksu deklareerimisele;
  • Käibemaksukohustuslasena registreerimise kohustus teises riigis;
  • Piiriüleste tehingute ja toimingute maksustamine.

Formaat: Kursusel osalejad saavad kursuse alguses kätte väga põhjalikud materjalid, mille võiks eelnevalt enne konkreetsete teemade suulist käsitlemist läbi töötada. Loengute käigus käime läbi olulisemad punktid ja vaatame reeglite rakendumisi praktikas.

Toimumisajad:

16.09.2014
17.09.2014 
16.10.2014 
30.10.2014 
13.11.2014 
26.11.2014

Registreerimine: http://akadeemia.aripaev.ee/?TrainingID=83846e87-e37f-4b7d-ae92-c29cece3...