KÄIBEMAKS 2014

Kuupäev: 
23.04.2014
Lektor: 
Marko Saag
Koht: 
Tallinn

Kuigi käibemaks peaks olema üksnes tarbimismaks, maksustamine peaks aset leidma tarbimiskohas ning ei tohiks maksukohustuslasi koormata, võib käibemaksureeglite ebakorrektne tõlgendamine tekitada koormust ka maksukohustuslastele. Selleks, et oleks tagatud käibemaksu neutraalsus ning ei tekiks koormust, tuleb käibemaksuregulatsiooni tõlgendamisel ja rakendamisel olla äärmiselt hoolas. Käesoleval seminaril käsitleme põhjalikult praktilist käibemaksuprobleeme, sh:

 • Käibemaksukohustuslasena registreerimine (mis dokumendid esitada ja millal on maksuhalduril õigus keelduda registreerimisest);
 • Ettevõtlusega tegelemise kontroll (kui maksuhaldur saadab kirja ja palub esitada ettevõtlusega tegelemist tõendavad dokumendid ning esitamata jätmisel kustutab registrist). Kuidas seda vältida;
 • Kui sõiduki soetamisel jätab ARK sõiduki ümberregistreerimata, viidates müüja võimalikele maksurikkumistele;
 • Kinnisasja soetamisel käibemaksu tagastamine (miks kontroll kestab nii pikalt, millal tagastatakse ja millal mitte);
 • Kui müüja maksustas käivet valesti- kas ostjana saad sisendkäibemaksu maha arvata;
 • Mis on ettevõtte üleminek, mida käibemaksuga ei maksustata;
 • Käibe tekkimise koha reeglid ja millal on kohustus registreerida ennast teises riigis käibemaksukohustuslasena;
 • Ostja staatuse tuvastamine;
 • Käibe tekkimise aeg ja maksustatav väärtus, sh tasumata arvete korrigeerimine, boonustasud, jne;
 • Mida pead tegema, et tagada sisendkäibemaksu mahaarvamine (formaalsed nõuded, hoolsuskohustus müüja tuvastamisel, tehingute toimumise tõendamine, põhjalik ülevaade kohtupraktikast);
 • Administratiivsed küsimused: deklaratsioonid, aruanded, arved;
 • Jne.