Kasumi jaotamine ja kahjumi katmine

Kuupäev: 
23.01.2014
Lektor: 
Marko Saag
Koht: 
Tallinn

Pärast majandusaasta lõppemist tekib paljudel soov jaotada kasumit või taastada negatiivne omakapital. See tekitab aga küsimuse, kuidas käituda, et ei tekiks maksuriske ja samas oleks tehing omanikele majanduslikult kõige soodsam. Loengul selgitatakse põhjalikult kasumi jaotamise erinevaid võimalusi ja riske ning antakse ülevaade negatiivset omakapitali taastamise võimalustest.

Loengul käsitletavad teemad:

 • I osa: kasumi jaotamine
  • Dividendide maksmine (õiguslikud küsimused, vormistamine, piirangud, ebaproportsionaalsed dividendid, maksustamine, maksuvabastused, jne).
  • Kapitali vähendamine ja oma osade tagasiostmine (õiguslikud küsimused, vormistamine, piirangud, maksustamine, maksuvabastused, jne).
  • Laenud osanikele (piirangud, piirangute rikkumise tagajärg, maksustamine).
  • Teenustasu osanikele.
 • II osa: negatiivse omakapitali taastamine
  • Erinevad alternatiivide õiguslik ja raamatupidamislik käsitlus;
  • Mõju maksustamisele.
 • III osa: ümberkvalifitseerimised
  • Dividendide kvalifitseerimine palgaks (maksuhalduri käsitlus, kohtupraktika, peamised probleemid).
  • Osanikele antud laenude kvalifitseerimine kasumi jaotamiseks (maksuhalduri käsitlus, kohtupraktika, peamised probleemid).
  • Kapitali vähendamise ja oma osade tagasiostmisel tehtava väljamakse kvalifitseerimine kasumi jaotamiseks.
  • Teenustasude kvalifitseerimine kasumi jaotamiseks.