Kasumi jaotamise muudatused ja maksuriskid

Kuupäev: 
21.05.2015
Lektor: 
Marko Saag
Koht: 
Tallinn

Dividendide maksmisel või laenu andmisel tekib tihti küsimus, kuidas käituda, et ei tekiks maksuriske ja samas oleks tehing omanikele kõige soodsam? Samuti hakkas tänavu kehtima tulumaksuseaduse muudatus, mille kohaselt tuli veebruaris deklareerida kõik maksukohustuse suurust mõjutavad asjaolud 2014. aasta lõpu seisuga. Kui aga ettevõttel jäid maksusoodustust mõjutavad asjaolud veebruaris deklareerimata, on võimalik deklaratsiooni veel täita ja parandada.

Kuidas jaotada kasumit, et ei tekiks maksuriske ja samas oleks tehing omanikele majanduslikult kõige soodsam: 

 • Millal ja kuidas deklareerida või parandada deklaratsiooni, et saada maksusoodustust? 
 • Kas võin osanikule/aktsionärile anda laenu? Kas maksuhaldur võib laenu kvalifitseerida kasumi jaotamiseks? 
 • Millal ja kui palju võin maksta dividende? Kuidas vormistada ja keda teavitada? 
 • Kuidas maksustada dividende ja millal dividendid ei kuulu maksustamisele? Kuidas oleks mõistlik maksta dividende kontsernis? 
 • Kas kapitali vähendamisel või oma osa tagasiostmisel tehtav väljamakse kuulub maksustamisele? Kas maksuhaldur võib selle kvalifitseerida kasumi jaotamiseks? 
 • Kuidas vormistada kapitali vähendamist või oma osa tagasiostmist? 

Koolituse teemad:

Kasumi jaotamine

 • Dividendide maksmine (õiguslikud küsimused, vormistamine, piirangud, ebaproportsionaalsed dividendid, maksustamine, maksuvabastused, jne). 
 • Kapitali vähendamine ja oma osade tagasiostmine (õiguslikud küsimused, vormistamine, piirangud, maksustamine, maksuvabastused, jne). 
 • Laenud osanikele (piirangud, piirangute rikkumise tagajärg, maksustamine). 
 • Teenustasu osanikele. 

Negatiivse omakapitali taastamine

 • Erinevad alternatiivide õiguslik ja raamatupidamislik käsitlus; 
 • Mõju maksustamisele. 

Ümberkvalifitseerimised

 • Dividendide kvalifitseerimine palgaks (maksuhalduri käsitlus, kohtupraktika, peamised "komistuskivid"). 
 • Osanikele antud laenude kvalifitseerimine kasumi jaotamiseks (maksuhalduri käsitlus, kohtupraktika, peamised "komistuskivid"). 
 • Kapitali vähendamise ja oma osade tagasiostmisel tehtava väljamakse kvalifitseerimine kasumi jaotamiseks. 
 • Teenustasude kvalifitseerimine kasumi jaotamiseks. 

Koolitus sobib osalemiseks väikeettevõtjatest kuni kontsernide juhtide, finantsjuhtide ja raamatupidajateni.

Päevakava:

10.00-12.00 koolitus

12.00-12.45 lõuna restoranis

12.45-14.15 koolitus

14.15-14.30 kohvipaus

14.30-16.00 koolitus, küsimused

Registreerumine: http://konfera.ee/index.php?id=4&e=188