Kui maksuhaldur hakkab kontrollima? Tartu

Kuupäev: 
26.03.2014
Lektor: 
Marko Saag
Koht: 
Tartu

Maksukontroll tuleb paljudele ettevõtjatele sageli üllatusena. Selline üllatus võib väljenduda maksuhalduri koputuses uksele, külaskäigus tegevuskohta, koos politseiga külastamises või kirjana postkastis. Maksumenetluse algatamisel peaks maksumaksja teadma selgelt oma ja maksuhalduri õigusi ja kohustusi ning omama selget arusaama sellest, kuidas menetlus edasi kulgeb.

Lisaks on viimasel ajal märgata, et maksumenetluses on ettevõtjatel keeruline tõendada, et kaup või teenus on saadud või isegi kui on saadud, et siis on saadud just sellelt müüjalt, kes arve väljastas. Seega peaks teadma ka seda, milliseid dokumente kauba ja teenuse saamise ning müüjate kohta igapäevaselt säilitama peaks.

Käsitlemisele tulevad teemad:

 • Maksumenetlusest üldiselt
  • Millised on enimkontrollitavad valdkonnad ja mis on peamised etteheited praktikas?
  • Maksumenetluse üldised põhimõtted (läbiviimine, uurimiskohustus, kaasaaitamiskohustus, ärakuulamisõigus, jne) ning nende olulisus.
  • Mis võib tingida vastutusotsuse (maksuvõla sissenõudmise juhatuse liikmelt)
 • Maksumenetluses tehtavad toimingud
  • Milliste dokumentide esitamise kohustus on maksumaksjal?
  • Kuidas toimub vestlus maksuhalduriga?
  • Kuidas toimub vaatlus- millal on õigus teostada vaatlust etteteatamata, kes peab vaatluse juures viibima, milliseid küsimusi võib vaatluse käigus esitada, kas asju ja dokumente tohib ära võtta, jne?
  • Dokumentide ja asjade äravõtmine.
  • Maksuotsuse ja maksuhalduri tegevuse vaidlustamine.
 • Tehingu toimumise tõendamine
  • ​Kuidas tõendada kauba või teenuse saamist?
  • Kuidas tõendada, et kaup või teenus on just sellelt isikult saadud?
  • Millal piiratakse sisendkäibamaksu mahaarvamist?
  • Millal maksustatakse väljamakseid tulumaksuga?