Millised detailid määravad maksuvaidluse edu?

Kuupäev: 
21.02.2014
Lektor: 
Marko Saag
Koht: 
Tallinn

Miks ühed võidavad aga teised kaotavad?

Kindlasti olete te kuulnud või näinud juhtumeid, kus analoogsetes situatsioonides määratakse ühele ettevõtjale makse ning teised pääsevad. Kas on selle põhjuseks sätete ebaselgus, piiripealsed juhtumid või see, kuidas mingi asi paistab? Näiteks - miks ühe ettevõtja suvepäevade kulud loeb maksuhaldur ettevõtlusega seotuks aga teise puhul käsitleb erisoodustusena? Või miks mõnel juhul aktsepteeritakse kliendiüritusel oma töötajate viibimist ja teisel juhul maksustatakse erisoodustusena? Millal sisendkäibemaksu mahaarvamisel usutakse, et teenust on ka tegelikult saadud ja saadud just sellelt isikult, kes arve väljastas ning millal mitte?

Maksuadvokaat Marko Saag töötas läbi kõik maksuasjadega seonduvad kohtulahendid ning annab loengul praktilise ülevaate asjaoludest, miks maksuvaidluses kaotatakse. Ehk mida peab tegema, et vaidlust ei tekiks või kui tekib, siis võidetaks. Mis on need detailid, millest lõpus tulemus sõltub? See loeng on parim võimalus saada põhjalik ülevaade detailidest, millele enam tähelepanu pöörata.

Loengul kaetavad kohtulahendid:

 • Erisoodustused (üritused, koolitused, autod, lähetused, toitlustamine, kontorihüved, turuhinna määramine, jne).
 • Kingitused
 • Annetused erinevatele MTÜ-dele
 • Vastuvõtukulud (mis kulud, maksin oma osa eest ise ja arvel on kaks külalist, jne)
 • Ettevõtlusega mitteseotud kulud ja väljamaksed (kas see kulu on ikka ettevõtlusega seotud, hoolsuskohustuse täitmine, jne)
 • Dividendid ja omakapitali väljamaksed (dividend vs palk, väljamakse vs dividend, jne)
 • Siirdehinnad
 • Füüsiliste isikute probleemid
 • Käibe tekkimise koht
 • Käibe maksustatav väärtus
 • Maksuvaba käive
 • Sisendkäibemaksu mahaarvamine