Negatiivne omakapital, kasum ja dividendid

Kuupäev: 
17.12.2015
Lektor: 
Marko Saag
Koht: 
Tallinn

Järjekordne majandusaasta on kohe lõppemas ning viimane aeg on mõelda, kuidas taastada negatiivset omakapitali või jaotada tekkivat kasumit. Kuna nende toimingute teostamiseks on mitmeid erinevaid variante, on mõistlik need läbi kaaluda ja valida endale just kõige sobilikum. Lisaks planeeritakse järgmisel aastal jõustada ka mitmed tulumaksuseaduse muudatused, mis mõjutavad edasimakstavate dividendide maksustamist. Eelnevast lähtudes oleme pannud kokku programmi, mille käigus käsitleme kõiki võimalusi ja riske, mis haakuvad kas kasumi jaotamisega või negatiivse omakapitali taastamisega.

Loengul käsitleme järgmisi teemasid:

 • Väljamaksed osanikele
  • Dividendide maksmise õiguslik regulatsioon;
  • Dividendide maksustamine (sh kõik võimalikud maksuvabastused) ja ümberkvalifitseerimise riskid;
  • Omakapitali väljamaksed ja nende õiguslik käsitlus ning maksustamine (oma osade/aktsiate tagasiostmine, kapitali vähendamine ja muud väljamaksed omakapitalist);
  • OÜ-tamine ja sellega tekkivad riskid ning lahendused
  • Käsitleme ka laenude andmist osanikele ja “raha kassas” riske.
 • Negatiivse omakapitali taastamine
  • Efektiivne omakapitali struktureerimine;
  • Negatiivne omakapital ja selle mõju;
  • Kapitali suurendamine ja sissemaksete tegemine;
  • Vabatahtliku reservi loomine omakapitali koosseisu;
  • Allutatud laenu (ja muude laenude) kajastamise võimalused omakapitali koosseisus (IFRS ja Hea Tava)

Registreerimine: http://pood.aripaev.ee/negatiivne-omakapital