Püsiva tegevuskoha maksustamine

Kuupäev: 
27.02.2018
Lektor: 
Marko Saag
Koht: 
Veebiseminar

Kui ettevõtjal on teises riigis tekkinud püsiv tegevuskoht, toob see kaasa kohustuse maksustada püsivale tegevuskohale omistatud kasum seal riigis. Seda, kuidas arvutada välja püsivale tegevuskohale omistatavat kasumit, käsitlevad nii siseriiklikud õigusaktid kui ka maksulepingud, mis riikide vahel on sõlmitud. 

Selleks, et arvutada välja „kõige korrektsemalt“ ja maksuefektiivsemalt püsiva tegevuskoha kasum, tuleb teada OECD poolt soovitatud metodoloogiat. Seminaril vaatlemegi püsiva tegevuskoha tekkimise ja kasumi arvutamise ning maksustamise põhimõtteid.

Seminar on kasulik nii Eestis tegutsevatele püsivatele tegevuskohtadele (ka neile, kellele ei ole püsiv tegevuskoht, kuid on oht selle tekkimiseks) kui ka Eesti ettevõtjatele, kellel võib välisriigis püsiv tegevuskoht tekkida või on juba tekkinud.

Seminaril tulevad käsitlemisele järgmised teemad:

 • Millal tekib püsiv tegevuskoht ja kuidas seda vältida?
 • Püsiva tegevuskoha kasumi arvutamise põhimõtted:
  • OECD metodoloogia detailselt näidete põhjal;
  • Siseriiklikud käsitlused;
  • Peakontori ja püsiva tegevuskoha omavahelised arveldused;
  • Tulude ja kulude omistamine, jne.
 • Püsiva tegevuskoha kasumi maksustamine:
  • Eesti regulatsioon;
  • Välisriikide regulatsioonist üldiselt;
  • Maksuvabastused.

Veebiseminari viib läbi Advokaadibüroo ATTELA partner ja vandeadvokaat, TTÜ finantsarvestuse õppetooli rahvusvahelise maksunduse lektor Marko Saag

Veebiseminar toimub 27. veebruaril kell 11.00-12.30 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas.

Enne veebiseminari saadetakse registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääsete enne seminari algust veebiseminari keskkonda.

Seminari on võimalik jälgida oma arvutist töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas ning selle jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe. Veebiseminari kestel on Teil võimalik esitada ka lektorile küsimusi, mille saate kirjutada vestluse kasti.

Täpsemat infot veebiseminari kohta saab küsida kirjutades annely.raudhein@aripaev.ee või helistades 6 670 107.

Lisainfo ja registreerimine: http://www.raamatupidaja.ee/uritused/2017/12/19/pusiva-tegevuskoha-maksu...