Püsiva tegevuskoha tekkimine teises riigis ning sellega kaasnevad maksukohustused

Kuupäev: 
11.06.2015
Lektor: 
Marko Saag
Koht: 
Tallinn

Püsiva tegevuskoha tekkimine teises riigis on ilmselgelt üks tõsisemaid maksuriske piiriüleses tegevuses. Kui ettevõtjal tekib teises riigis püsiv tegevuskoht, kuulub sellele püsivale tegevuskohale omistatav kasum seal riigis maksustamisele. Seega on oluline mõista, et millal tekib püsiv tegevuskoht teises riigis ning saada aru sellest, et kuidas arvutada välja püsivale tegevuskohale omistatavat kasumit.

Püsiva tegevuskoha tekkimist teises riigis reguleerivad selle riigi siseriiklikud õigusaktid ning maksulepingu olemasolul maksuleping. Seejuures on tavaliselt maksulepingu regulatsioon makasumaksjale soodsam. Maksulepingutes on püsiva tegevuskoha tekkimine reguleeritud üldreeglina standardselt, tuginedes OECD mudellepingule. Seminaril vaatame põhjalikult erinevaid situatsioone, mis võivad tekitada teises riigis püsiva tegevuskoha.

Kui püsiv tegevuskoht on teises riigis tekkinud, tuleb sellele omistada teatud osa kasumist. Praktika näitab, et kasumi omistamisel püsivale tegevuskohale, kohaldavad maksuhaldurid sageli metodoloogiat ebakorrektselt. Seminari käigus vaatame põhjalikult, et kuidas tuleks maksulepingute olemasolul kasumi püsivale tegevuskohale omistada.

Käsitlemisele tulevad teemad:

 • Millal tekib püsiv tegevuskoht ja kuidas seda vältida?
 • Püsiva tegevuskoha kasumi arvutamise põhimõtted:
  •  OECD metodoloogia detailselt näidete põhjal;
  •  Siseriiklikud käsitlused;
  •  Peakontori ja püsiva tegevuskoha omavahelised arveldused;
  •  Tulude ja kulude omistamine, jne.
 • Püsiva tegevuskoha kasumi maksustamine:
  • Eesti regulatsioon;
  • Välisriikide regulatsioonist üldiselt;
  • Maksuvabastused

Registreerimine: http://www.seminar.aripaev.ee/?SeminarID=6c137140-491f-4130-8a41-a99bb41...