Rahvusvahelise maksuõiguse allikad, põhimõtted ja residentsus