Rahvusvahelise maksuõiguse kursus 18.10 - 13.12

Kuupäev: 
13.12.2017
Lektor: 
Marko Saag
Koht: 
Tallinn

Piiriülese tegevuse korral on maksuküsimused üheks peamiseks probleemiks, millega tuleb tegeleda juba tegevuse planeerimise esialgses faasis. Kui piiriülene tegevus toob kaasa maksukohustuse teises riigis, suurendab see oluliselt kulusid ja administratiivset koormust ning omab negatiivset mõju rahavoogudele. Samas pakub rahvusvaheline maksuõigus mitmeid alternatiivseid võimalusi, mis võib ka maksukoormust vähendada.

Koolituse eesmärk on anda ülevaade peamistest maksuprobleemidest ja võimalustest, mis piiriüleses äris tekivad ning pakkuda lahendusi.

Koolituse tulemusena on osaleja saanud

  • oskuse planeerida ettevõtlust kohe algusest kõige maksuefektiivsemal viisil
  • oskuse hinnata ennetavalt võimalikke maksuriske
  • süsteemse arusaama piiriülese tegevusega seonduvatest maksuküsimustest
  • oskuse leida iseseisvalt lahendusi ja alternatiive
  • oskuse rakendada erinevaid õigusakte ja kohtupraktikat korrektselt
  • teadmised ja töövahendid praktiliste probleemide iseseisvaks lahendamiseks
  • võimaluse säästa konsultantide kasutamisel
  • nõustajatele võimaluse kasvada maksunõustamise valdkonnas

Registreerimine ja käsitletavad teemad: https://pood.aripaev.ee/aripaeva-maksukool-sygis-2017

Osaleja tagasiside:

Riina Oja, AS PRFoods, Kontserni pearaamatupidaja

Koolitusprogramm vastas igati mu ootustele. Koolitusel osalejad olid kõik oma ala professionaalid, kuid ettevõtted on tegevusvaldkondade poolest ju väga erinevad. Lähtudes eeltoodust oli programm suuremas pildi kontekstis hästi koostatud ning terviklik. 

Hr Marko Saag on suurepärane lektor, professionaalne ja karismaatiline. Koolitus oli praktiline, kus Marko Saag demonstreeris oma igapäevaseid töövõtteid ning järeldamistehnika loogikaid, mille kaudu ta advokaadina ise lahendusteni jõuab ning tutvustas konkreetseid materjale, mida kasutab. Väga huvitav ja äge, päriselt! 

Minu jaoks oli inspireeriv ka osalejate seltskond. Mõned noored tegijad olid väga aktiivsed ja professionaalsed. Nad tõid arutelusse palju detailset ja kasulikku hetkeinfot. Ütleme, et oluline suur väärtus olid arutelus ka teiste osalejate näidetel.

Isiklikult hindan kindlasti siin koolitusel ärisuhtlust ja -kontakte. Leidsin siit endale ammu kaotatud suurepärase sõbra, kellega siin taas kokku saime ja nüüd tihedalt suhtleme. Tihtipeale on ettevõtetel raske häid spetsialiste leida ning siin on võimalus teravama mõtlemisega inimestega kontakti luua, nad meelde jätta. Võib olla hind on liialt kõrge kuid saadud know-how vaatenurgast on hind täiesti õiglane. Olen tänulik Sulle, hr Marko Saag :)