Rahvusvahelise maksuõiguse kursus X lend

Kuupäev: 
15.12.2015
Lektor: 
Marko Saag
Koht: 
Tallinn

Toimub

15.12.2015 Bliss Maja, Mustamäe tee 17, Tallinn (allikad, põhimõtted ja residentsus)
16.12.2015 Bliss Maja, Mustamäe tee 17, Tallinn (füüsiliste isikute maksustamine, tulumaks ja sotsiaalmaks)
12.01.2016 Bliss Maja, Mustamäe tee 17, Tallinn (püsiv tegevuskoht ja kasumi maksustamine)
26.01.2016 Bliss Maja, Mustamäe tee 17, Tallinn (siirdehinnad)
09.02.2016 Bliss Maja, Mustamäe tee 17, Tallinn (dividendid, intressid, litsentsitasud ja kontserini struktureerimine, jne)
18.02.2016 Bliss Maja, Mustamäe tee 17, Tallinn (käibemaks piiriülestes tehingutes)

Tutvustus

Piiriülese tegevuse korral on maksuküsimused üheks peamiseks probleemiks, millega tuleb tegeleda juba tegevuse planeerimise esialgses faasis. Kui piiriülene tegevus toob kaasa maksukohustuse teises riigis, suurendab see oluliselt kulusid ja administratiivset koormust ning omab negatiivset mõju rahavoogudele. Samas pakub rahvusvaheline maksuõigus mitmeid alternatiivseid võimalusi, mis võib ka maksukoormust vähendada.

Käesolev rahvusvahelise maksunduse kool on suunatud praktikutele, kes tahavad olla oma piiriüleste tegevuste planeerimisel hoolsad, vähendada maksuriske ning kasutada ära kõik võimalused. Kooli käigus saavad osalejad ka erinevad praktilised töövahendid, mis abistavad maksukohustuste arvutamisel ja täitmisel.

Koolitus annab:

  • Oskuse planeerida ettevõtlust kohe algusest kõige maksuefektiivsemal viisil;
  • Oskuse hinnata ennetavalt võimalikke maksuriske;
  • Süsteemse arusaama piiriülese tegevusega seonduvatest maksuküsimustest;
  • Oskuse leida iseseisvalt lahendusi ja alternatiive;
  • Oskuse rakendada erinevaid õigusakte ja kohtupraktikat korrektselt;
  • Teadmised ja töövahendid praktiliste probleemide iseseisvaks lahendamiseks;
  • Võimaluse säästa konsultantide kasutamisel;
  • Nõustajatele võimaluse kasvada maksunõustamise valdkonnas;
  • Väga mahukad ja põhjalikud materjalid eesti keeles (iga teema osas on eraldi toodud välja kõige olulisem juhtidele ja detailne käsitlus rakendajatele).


Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:

1. Piiriülese tegevuse maksustamise üldised põhimõtted ja allikad;
2. Füüsiliste isikute maksustamine:
2.1. Residentsus;
2.2. Residentsuse muutumine (sh kriteeriumid, residendiks registreerimine uues riigis ja residentsuse lõpetamine endises riigis);
2.3. Tulumaks (millisel riigil on õigus maksustada, kes ja millal maksustab ning kuhu maks tasutakse);
2.4. Sotsiaalmaks (töötamine ühes riigis, töötamine mitmes riigis, lähetused, vormistamine, jne).
3. Ärikasumite maksustamine teises riigis:
3.1. Millistel juhtudel on teisel riigil õigus maksustada ärikasumeid;
3.2. Püsiva tegevuskoha tekkimine;
3.3. Püsiva tegevuskoha  tekkimise mõju;
3.4. Püsivale tegevuskohale omistatava kasumi arvutamine.
3.5. Püsivale tegevuskohale omistatud kasumi maksustamine püsiva tegevuskoha ja peakontori riigis.
4.  Siirdehinnad
4.1. Siirdehindade regulatsioon;
4.2. Seotud isikutega tehtavate tehingute hinnastamine;
4.3. Dokumentatsiooni koostamine
5. Tulumaksu kinnipidamised ja kontserni ning tegevuste struktureerimine:
5.1. Dividendid;
5.2. Intressid;
5.3. Litsentsitasud;
5.4. Kinnipeetud tulumaksu edasine kasutamine.
5.5. Osaluste võõrandamised;
5.6. Valdusühingud erinevates jurisdiktsioonides;
5.7. Kontserni ja tegevuste struktureerimine.
6. Piiriülesed tehingud ja käibemaks:
6.1. Käibe tekkimise koht ja selle mõju käibemaksu deklareerimisele;
6.2. Käibemaksukohustuslasena registreerimise kohustus teises riigis;
6.3. Piiriüleste tehingute ja toimingute maksustamine.

Koolituse maht on 48 akadeemilist tundi.

Registreerimine: http://akadeemia.aripaev.ee/?TrainingID=83846e87-e37f-4b7d-ae92-c29cece3...

Mõned fotomeenutused eelmistest kordadest: