Töötuba: Püsiva tegevuskoha kasumi arvutamine ja maksustamine

Kuupäev: 
24.01.2014
Lektor: 
Marko Saag
Koht: 
Tallinn

Situatsioone, kus välisriigi ettevõtjal Eestis või Eesti ettevõtjal välisriigis, tekib püsiv tegevuskoht, on palju. Kui ettevõtjal on teises riigis tekkinud püsiv tegevuskoht, toob see kaasa kohustuse maksustada püsivale tegevuskohale omistatud kasum seal riigis. Seda, kuidas arvutada välja püsivale tegevuskohale omistatavat kasumit, käsitlevad siseriiklikud õigusaktid aga ka maksulepingud, mis riikide vahel on sõlmitud. Kui püsiv tegevuskoht tekib riigis, mille peakontori asukoha riigiga on sõlmitud maksuleping, kohaldatakse püsiva tegevuskoha kasumi välja arvutamisel üldreeglina maksulepingu regulatsiooni. Maksulepingute tõlgendamisel kasutatakse aga OECD poolt koostatud põhjalikku juhendit.

Praktika  näitab, et püsivate tegevuskohtade kasumi arvutamisel, on riikide maksuhaldurid tunduvalt nõudlikumad võrreldes OECD poolt soovitatud lähenemisega või eiravad seda üldse. Eestis tekkinud püsiva tegevuskoha maksustamise põhimõtted on veelgi üldisemad.

Selleks, et arvutada välja „kõige korrektsemalt“ ja maksuefektiivsemalt püsiva tegevuskoha kasum, tuleb teada OECD poolt soovitatud metodoloogiat. Käesolevas tootoas vaatlemegi püsiva tegevuskoha tekkimise ja kasumi arvutamise ning maksustamise põhimõtteid.

Töötuba on kasulik nii Eestis tegutsevatele püsivatele tegevuskohtadele (ka neile, kellele ei ole püsiv tegevuskoht, kuid on oht selle tekkimiseks) kui ka Eesti ettevõtjatele kellel võib või on juba välisriigis püsiv tegevuskoht tekkinud.

Töötoas tulevad käsitlemisele järgmised teemad:

 • Millal tekib püsiv tegevuskoht ja kuidas seda vältida?
 • Püsiva tegevuskoha kasumi arvutamise põhimõtted:
  • OECD metodoloogia detailselt näidete põhjal;
  • Siseriiklikud käsitlused;
  • Peakontori ja püsiva tegevuskoha omavahelised arveldused;
  • Tulude ja kulude omistamine, jne.
 • Püsiva tegevuskoha kasumi maksustamine:
  • Eesti regulatsioon;
  • Välisriikide regulatsioonist üldiselt;
  • Maksuvabastused.

PS. Käesolev töötuba on rahvusvahelise maksunduse kooli eeltutvustus.