Väljamaksed osanikele ja negatiivne omakapital

Kuupäev: 
30.03.2017
Lektor: 
Marko Saag
Koht: 
Veebiseminar

On viimane aeg on mõelda, kuidas kajastada raamatupidamises osanikele antud laene, kuidas taastada negatiivset omakapitali või jaotada tekkivat kasumit. 

Kuna nende toimingute teostamiseks on mitmeid erinevaid variante, on mõistlik need läbi kaaluda ja valida endale just kõige sobilikum. Eelnevast lähtudes oleme pannud kokku programmi, mille käigus käsitleme kõiki võimalusi ja riske, mis haakuvad osanikele tehtud väljamaksetega, kasumi jaotamisega või negatiivse omakapitali taastamisega.

Registreerimine: http://www.raamatupidaja.ee/uritused/2017/02/20/valjamaksed-osanikele-ja...