Kümned tuhanded inimesed maksavad sotsiaalmaksu valesti

Ära maksa sotsiaalmaksu valesti!

ATTELA advokaadibüroo vandeadvokaadi Marko Saagi sõnutsi maksavad kümned tuhanded inimesed sotsiaalmaksu valesse riiki. Milles on asi ja kuidas siin probleeme ennetada ning asjatuid maksukulusid vältida?

Mõned aastad tagasi avaldas Soome Pensionikeskus pressiteate, mille kohaselt makstakse tuhandete Soomes töötavate eestlaste puhul sotsiaalmaksu mõlemasse riiki. Kui siia lisada ka need, kelle puhul makstakse sotsiaalmaksu küll ainult ühte riiki, kuid seda tehes valesse riiki, ning need eestlased, kes töötavad mõnes muus riigis peale Soome, võib üsna kindlalt eeldada, et sotsiaalmaksu valesse riiki maksmine võib puudutada kümneid tuhandeid Eestiga seotud töötajaid.

Valesse riiki tasutud sotsiaalmaks ei anna hüvesid ega vabasta õiges riigis tekkivate kohustuste eest

Sellise segaduse põhjuseks on tõenäoliselt asjaolu, et paljud ettevõtjad ja raamatupidajad ei ole teadlikud sellest, et Euroopas määravad piiriülese töötamise puhul sotsiaalmaksu tasumise riigi otsekohalduvad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrused nr 883/2004 ja nr 987/2009. Või kui seda ka teatakse, siis praktikas neid määruseid väga ei loeta ning nendesse ei süveneta. Sellisel teadmatusel ja lohakusel on aga üsna karmid tagajärjed. Nimelt ei anna valesse riiki tasutud sotsiaalmaks töötajale selles riigis mingeid hüvesid ning valesse riiki makstud sotsiaalmaks ei vabasta ka õiges riigis tekkiva sotsiaalmaksukohustuse eest.

Loe edasi siit