Krüptovaluutad ning ICO-d

Krüptovaluutedega kauplemisel, platformide loomisel ning ICO-de korraldamisel tekivad mitmed õiguslikd ja maksunduslikud küsimused, sh:

  • Milline võiks olla korporatiivne või tehingute struktuur?
  • Millistel juhtudel tuleb tegevus registreerida mõnes ametiasutuses?
  • Kas ja millal kuuluvad tehingud maksustamisele?
  • Kuidas arvutada tehingute maksustatavat väärtust ning kajastada raamatupidamises?
  • Smart Contracts ja nende seos õigusaktidega.
  • Jne.

ATTELA Advokaadibüroo on nõustanud ning nõustab nendes ning muudes haakuvates küsimustes mitmeid turuosalisi nii Eestis, Euroopas.