Rahvusvaheline maksuõigus

Rahvusvahelised struktuurid ja maksulepingud

Rahvusvahelises äris toob tavaliselt üks maksuprobleem kaasa teise maksuprobleemi, või vähemalt mõjutab seda. Kõige efektiivsema lahenduse leiabki just kõiki probleeme koos analüüsides. Ja seda võimaluse korral enne, kui probleem tekib.

Omame laialdast kogemust nii struktureerimisel kui ka maksulepingute tõlgendamisel ja välisriigi maksuõiguse kohaldamisel.

Alljärgnevalt on toodud mõned valdkonnad, millega aktiivselt tegeleme:

 • Maksukoormuse analüüs ja planeerimine
 • Kontsernide ja tehingute struktureerimine
 • Ühinemiste ja restruktureerimiste maksualane nõustamine
 • Finantseerimiste struktureerimine
 • Investeeringute ja väljumiste struktureerimine
 • Kasumi jaotamise ja kahjumi katmise strateegiad
 • Maksulepingute tõlgendamine ja rakendamine
 • Piiriülene töötamine (tulumaks ja sotsiaalmaks)
 • Püsiva tegevuskoha tekkimine ja omistatava kasumi arvutamine ning selle dokumenteerimine
 • Kasu vara võõrandamisest
 • Litsentsitasud
 • Piiriülese ettevõtluse maksustamine käibemaksuga
 • Maksukohustuslasena registreerimine välisriigis ning kohustuste täitmine
 • Siirdehinnad ja dokumentatsiooni koostamine
 • Kulude jagamise kokkulepped (Cost contribution arrangements), jne.

Marko ja Marek omavad lisaks praktilistele kogemustele ka põhjalikke teoreetilisi teadmisi. Marko on rahvusvahelise maksuõiguse õppejõud ülikoolis ning Marek on IBFD Eesti korrespondent.

Seotud tunnustused

Best Lawyers (2014): Vandeadvokaat Marko Saagile omistati väärt tunnustus kui eksperdile, kes tegutseb maksude valdkonnas (Best Lawyers® 2015 väljaanne).