Struktureerimine

Üks eesmärk, mitu võimalust

Seatud eesmärgi saavutamiseks on sageli mitu alternatiivset lahendust. Erinevad lahendused omavad aga nii õiguslikult, maksunduslikult kui ka raamatupidamislikult erinevat mõju.

Alljärgnevalt on toodud mõningad näited sellest, milles saame abiks olla:

  • Efektiivseima kontserni struktureerimine
  • Ettevõtte omandamise struktureerimine
  • Sobivaima finantseerimisstruktuuri valik
  • Ettevõtte võõrandamise struktureerimine
  • Piiriülese töötamise struktureerimine
  • Laienemisstrateegia elluviimine
  • Litsentsitasude ja IT tegevuse struktureerimine, jne.